Vitajte v spoločnosti INMAKO s.r.o.

Firma INMAKO s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Od samého začiatku je hlavným cieľom firmy vybudovať dynamickú a progresívnu firmu, ktorá by svojimi službami a sortimentom bola schopná uspokojiť potreby firiem rôznych veľkostí


Tešíme sa na spoluprácu s Vami.


Ochrana pred požiarmi

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa Vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok. »


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Hodnotenie rizík na pracoviskách, vypracovanie regulatívu na poskytovanie OOPP, vykonávanie školenia zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci »
Hasiace prístroje požiarne vodovody, príslušenstvo

Prenosné hasiace prístroje práškové
Prenosné hasiace prístroje snehové (CO2)

viac v časti

Hasiace prístroje