čím sa zaoberáme

Spoločnosť INMAKO s.r.o. sa zaoberá problematikou ochrany pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, predáva hasiace prístroje, požiarne vodovody a príslušenstvo.

Medzi naše aktivity patria:

Profil firmy

Problematika v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je veľmi široká a vyžaduje si odborné vedomosti z rôznych vedných disciplín.

Vieme, že pri zabezpečovaní chodu Vašich firiem máte dosť iných problémov a nie ešte sledovať legislatívu a predpisy na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ušetríme Vám tak mnoho času, energie a financie z istoty, že Vám nehrozí postih v prípade kontroly zo strany štátneho dozoru.

Aby ste boli zbavení týchto starostí, ponúkame Vám naše služby.Poslanie firmy - firma INMAKO s.r.o.

Spoločnosť INMAKO s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Od samého začiatku je hlavným cieľom firmy vybudovať dynamickú a progresívnu firmu, ktorá by svojimi službami a sortimentom bola schopná uspokojiť potreby firiem rôznych veľkostí. Pri realizácii našich služieb sa sústreďujeme na hľadanie optimálnych riešení pre všetkých zákazníkov s ohľadom na špecifiká každého z nich. Účelom je zákazníkovi poskytnúť službu "ušitú priamo na mieru".

Veríme, že si zákazníci nájdu v našej firme silného a spoľahlivého partnera s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, schopného trvalo poskytovať kvalitné služby a osvedčené, sspoľahlivé produkty.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

Ing. Martin Korba - konateľ spoločnosti