Sídlo spoločnosti

INMAKO s.r.o.
Textilná 7
040 12 Košice

Tel.: +421 907 695 575
+421 948 272 171
Email: inmako@inmako.sk

Poštová a fakturačná adresa

INMAKO s.r.o.
Klimkovičova 30
040 23 Košice

IČO: 44 210 876
DIČ: 202 263 3217

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 21950/V