Sortiment výrobkov

Vyberte si z nášho sortimentu výrobkov:

HASIACE PRÍSTROJE

Prevádzková kontrola hasiacich prístrojov

Hasiaci prístroj podlieha kontrole minimálne 1x za 24 mesiacov. Kontrolu môže vykonávať osoba, ktorá má oprávnenie na tento typ hasiaceho prístroja.

Po použití je potrebné hasiaci prístroj naplniť v spoločnosti oprávnenej výrobcom

Po ukončení životnosti je nutné z bezpečnostných dôvodov hasiaci prístroj znehodnotiť


Použitie hasiacich prístrojov

požiare pevných látok organického pôvodu napr.: drevo, papier, slama, uhlie, ...

požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu napr.: benzín, olej, farby, alkohol, ...

požiare plynovInštalácia hasiacich prístrojov

Prenosné hasiace prístroje práškové sa inštalujú na zvislých stavebných konštrukciách - rukov䝻 prenosného hasiaceho prístroja môže byť najviac vo výške 1,5 m nad podlahou alebo môže byť umiestnený na podlahe / podľa odporúčania výrobcu/.

Prenosné hasiace prístroje snehové (CO2) sa inštalujú na podlahu – objímkou sa pripevní o stenu proti prevráteniu.


Označenie hasiacich prístrojov

Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je miesto na prenosný hasiaci prístroj a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja je miesto na pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sú označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu.


Ak prístupová cesta k stanovišťu hasiaceho prístroja nie je dobre viditeľná, označuje sa značkou (piktogramom).