Sortiment výrobkov

Vyberte si z nášho sortimentu výrobkov:

POJAZDNÉ HASIACE PRÍSTROJE

Práškové hasiace prístroje

P50te

vhodné na hasenie požiarov triedy A, B, C
teplotný funkčný rozsah –20 do +60 °C
vyrábajú sa s náplòou prášku 50kg


Snehové (CO2) hasiace prístroje

S2x30

vhodné na hasenie požiarov triedy B, C
teplotný funkčný rozsah –30 do +30 °C
vyrábajú sa 1x30 kg, 2x30 kg, 4x30 kg